Pravidla

Pravidla soutěže Auto.cz AUTOMOTO GIRL („pravidla“)

Soutěž Auto Moto Girl, dále jen „soutěž“, probíhá v období od 11.7. do 11. 9. 2017  na internetových stránkách www.auto.cz. Soutěží se s fotografiemi na téma „Auta, motorky a ženy“ v souladu s pravidly soutěže. Soutěžit mohou osoby starší 18ti let.

Organizátorem a provozovatelem soutěže je společnost CZECH NEWS CENTER a.s., IČ 02346826, se sídlem Komunardů 1584/42, 17000 Praha 7 (dále jen „Provozovatel“).

Účastníkem soutěže se stává každý, kdo zašle v souladu s těmito pravidly fotografii na zadané téma „Auta, motorky a ženy“ (tzn. bude splňovat zadání fotografí – fotografie auta nebo motorky s ženou, např. modelka sedící na kapotě sportovního auta, opírající se o motorku, sedící v autě atp. – nesmí se jednat o AKT, přičemž aktem se pro účely této soutěže myslí fotografie zobrazující prsa či jiné intimní partie ženy zobrazené na fotografii).

Odesláním fotografie potvrzuje účastník soutěže souhlas s těmito pravidly. Soutěže se mohou zúčastnit fyzické osoby starší 18-ti let, a to bez ohledu na jejich státní příslušnost (není podmínkou, aby byla česká). Pro věk účastníka je rozhodující datum přihlášení první fotografie do soutěže, v den přihlášení první fotografie musí účastník dosáhnout 18ti let.

Ze soutěže jsou vyloučeni zaměstnanci Provozovatele a jejich rodinní příslušníci.

Každý účastník soutěže může do soutěže přihlásit neomezené množství fotografií, přičemž na každé fotografii by měla být buď jiná žena, či jiné auto, resp. motorka.

Účastník soutěže zasláním fotografie do soutěže potvrzuje, že

a) je autorem přihlášené fotografie nebo má vypořádaná práva s autorem k přihlášené fotografii, tedy disponuje veškerými právy k této fotografii

b) tato fotografie je původní

c) má vypořádána veškerá práva s osobami, které jsou na fotografii zobrazeny, včetně svolení poskytnout takovouto fotografii do soutěže a zveřejnit ji podle těchto pravidel

d) užitím fotografie Provozovatelem dle těchto pravidel nebudou nijak porušena ani ohrožena práva třetích osob a zavazuje se Provozovatele odškodnit z případných nároků těchto osob vznesených proti Provozovateli

e) fotografie budou po celou dobu trvání soutěže, tj. do 11. 9. 2017, poskytnuty výhradně Provozovateli, a že fotografie dosud nebyla přihlášena do žádné jiné soutěže.

Přihlášením do soutěže dávají účastníci soutěže souhlas se zpracováním a uchováním svých osobních údajů na dobu neurčitou, a to k zajištění účasti v soutěži a rovněž k marketingovým aktivitám Provozovatele, a to zejména ke zveřejnění jména, bydliště a fotografií účastníků soutěže nebo osob zobrazených na soutěžních fotografiích v tištěných a internetových mediích Provozovatele. Tyto osobní údaje jsou poskytovány dobrovolně a účastník soutěže je oprávněn tento souhlas kdykoli písemně odvolat. Účastník soutěže má právo na přístup ke svým osobním údajům. Neúplně označené fotografie a přihlášky nebudou do soutěže přijaty.

Účastník soutěže uděluje přihlášením fotografií do soutěže Provozovateli časově neomezenou bezúplatnou nevýhradní licenci k užití zaslaných fotografií bez územního omezení, a to zejména, nikoliv však výhradně formou uveřejnění v tištěných, internetových a mobilních mediích Provozovatele, otištěním na tiskových a propagačních materiálech společnosti Provozovatele, eventuelně také užitím ve formě audiovizuálního díla a softwarových aplikací, dále na výstavách pořádaných Provozovatelem, užití ve formě kalendáře vydaného Provozovatelem. Provozovatel je oprávněn ze soutěže vyřadit fotografie, které

a) neodpovídají zadanému tématu soutěže  (např. jedná-li se o akt)

b) obsahují prvky násilí či jsou jinak v rozporu s platnými právními předpisy či  dobrými mravy

c) by mohly poškodit dobré jméno Provozovatele nebo dobré jméno tištěných a internetových médií vydávaných Provozovatelem

d) u které byl zjištěn podvod při hlasování či nedodržení jiných podmínek soutěže.

O tom, zda přihlášená fotografie vyhovuje podmínkám soutěže, rozhoduje Provozovatel.

 

Harmonogram, systém soutěže a přihlašování fotografií

Soutěž se skládá ze 2 částí  – přihlašovací a hlasování dle harmonogramu uvedeného níže.

 

Soutěžící může do soutěže přihlásit neomezené množství fotografií.

 

Soutěžící může vyhrát pouze jednu cenu.

 

Soutěžící se stává účastníkem soutěže po vyplnění přihlášky a vložením první soutěžní fotografie. Fotografie přihlašuje účastník soutěže vložením do internetových stránek www.auto.cz. U každé fotografie je účastník soutěže povinen uvést název fotografie. Účastník soutěže dále uvádí své občanské jméno a příjmení, adresu, e-mailovou adresu a telefonní kontakt. Účastník soutěže potvrzuje, že veškeré takto poskytnuté údaje jsou pravdivé. Podmínkou přihlášení fotografie do soutěže je povinnost účastníka zaregistrovat se, tzn. mít vytvořen uživatelský účet, který je společný pro veškeré internetové stránky Provozovatele.

Harmonogram soutěže

Přihlašování: od 11.7. 2017 od 12:00 hod. do 31.8. 2017 do 12:00 hod.

Hlasování čtenářů: od 17.8. 2017 od 12:00 hod. do 31.8. 2017 do 12:00 hod.

Hlasování odborné poroty: od 4.9. do 8.9.2017

Vyhlášení: 11.9.2017

 

Výběr vítěze

V soutěži bude zvoleno 20 výherců. Pořadí 10 vítězů bude zvoleno čtenářským hlasováním na internetových stránkách www.auto.cz, které proběhne v termínech k tomu určených. Dalších 10 bude určeno redakcí redakce www.auto.cz.

 

Způsob čtenářského hlasování a limity hlasů

O výhercích čtenářského hlasování rozhodnou hlasováním uživatelé internetových stránek www.auto.cz na těchto stránkách na základě osobních preferencí, a to v období určeném pro hlasování, která jsou uvedena v harmonogramu soutěže.

Hlasování není omezeno na počet hlasů z jedné IP adresy. Jakékoliv hlasování pomocí automatických systémů, tzv. robotů, je zakázáno a může mít za následek vyřazení soutěžního snímku ze soutěže. Stejně tak použití jiných způsobů umožňujících opakované hlasování bude kvalifikováno jako podvod a soutěžící bude ze soutěže vyloučen! Aby se zabránilo používání tzv. robotů, nepřihlášení uživatelé mohou hlasovat až po vyplnění bezpečnostního kódu. Přihlášení uživatelé nejsou nuceni k jeho vyplnění. Pro získání většího počtu hlasů mohou soutěžící zveřejňovat odkazy na soutěžní fotografii v diskusních fórech, prostřednictvím sociálních serverů i na svých osobních stránkách.

V případě rovnosti hlasů rozhoduje dřívější čas příhlášení fotografie do soutěže, tzn. čas jejího vložení do internetových stránek www.auto.cz.

V případě, že by účastník soutěže obsadil vícero výherních pozic, připadne mu pouze nejvýše dosažená výhra a ostatní jím dosažené výherní pozice budou obsazeny soutěžícími, kteří v hlasování dosáhli následující nejvyšší výherní pozice.

 

Způsob hlasování odborné poroty

O daších 10 výhercích rozhodne redakce portálu Auto.cz. Redakce vybere ze všech zaslaných fotografií, které nezískali cenu v rámci čtenářského hlasování,  10, které odmění, a to na základě kritérií kreativita a originalita fotografie. Tímto se zajistí, že pokud zašlete fotografie i poslední soutěžní den můžete vyhrát hodnotné ceny.

Ceny: 

 

Výherci veřeného hlasování vyhrávají:

1

Balíček knih z vydavatelství Host Brno, Pobyt pro dva ve Wellness hotelu Babylon, Zájezd na autosalon do Frankfurtu, Poukázka do Electroworldu, Dílenský vozík s nářadím Wirtmann

16 060 Kč

2

Balíček knih z vydavatelství Host Brno, Poukázka do Electroworldu, Dílenský vozík s nářadím Wirtmann, Pec na pizzu Firebox

12 709 Kč

3

Balíček knih z vydavatelství Host Brno, Poukázka do Electroworldu, Dílenský vozík s nářadím Wirtmann, Pec na pizzu Firebox

11 709 Kč

4

Balíček knih z vydavatelství Host Brno, Nůž Victorinox, Poukázka do Electroworldu, Dílenský vozík s nářadím Wirtmann, Pec na pizzu Firebox

10 798 Kč

5

Balíček knih z vydavatelství Host Brno, Poukázka na masáž ZEN, Nůž Victorinox, Poukázka do Electroworldu, Dílenský vozík s nářadím Wirtmann, Pec na pizzu Firebox

9 898 Kč

6

Balíček knih z vydavatelství Host Brno, Poukázka na masáž ZEN, Nůž Victorinox, Poukázka do Electroworldu, Pec na pizzu Firebox

6 799 Kč

7

Balíček knih z vydavatelství Host Brno, Poukázka na masáž ZEN, Nůž Victorinox, Poukázka do Electroworldu

4 300 Kč

8

Balíček knih z vydavatelství Host Brno, Poukázka na masáž ZEN, Nůž Victorinox, Poukázka do Electroworldu

3 800 Kč

9

Balíček knih z vydavatelství Host Brno, Poukázka na masáž ZEN

2 211 Kč

10

Balíček knih z vydavatelství Host Brno

1 111 Kč

       

 

Výherci hlasování odborné poroty získají:

1

Balíček knih z vydavatelství Host Brno, Zájezd na autosalon do Frankfurtu, Poukázka do Electroworldu, Dílenský vozík s nářadím Wirtmann, Pec na pizzu Firebox

15 499 Kč

2

Balíček knih z vydavatelství Host Brno, Poukázka do Electroworldu, Dílenský vozík s nářadím Wirtmann, Pec na pizzu Firebox, Nůž Victorinox

12 298 Kč

3

Balíček knih z vydavatelství Host Brno, Poukázka do Electroworldu, Dílenský vozík s nářadím Wirtmann, Pec na pizzu Firebox

9 709 Kč

4

Balíček knih z vydavatelství Host Brno, Poukázka do Electroworldu, Dílenský vozík s nářadím Wirtmann, Pec na pizzu Firebox

9 209 Kč

5

Balíček knih z vydavatelství Host Brno, Poukázka na masáž ZEN, Poukázka do Electroworldu, Dílenský vozík s nářadím Wirtmann, Pec na pizzu Firebox

8 809 Kč

6

Balíček knih z vydavatelství Host Brno, Poukázka na masáž ZEN, Nůž Victorinox, Poukázka do Electroworldu

6 300 Kč

7

Balíček knih z vydavatelství Host Brno, Poukázka na masáž ZEN, Nůž Victorinox, Poukázka do Electroworldu

4 800 Kč

8

Balíček knih z vydavatelství Host Brno, Poukázka na masáž ZEN, Nůž Victorinox, Poukázka do Electroworldu

4 300 Kč

9

Balíček knih z vydavatelství Host Brno, Poukázka na masáž ZEN, Nůž Victorinox, Poukázka do Electroworldu

3 800 Kč

10

Balíček knih z vydavatelství Host Brno

1 111 Kč

 

Kontaktování výherců, převzetí výhry a honorářů, závěrečná ustanovení

Výherci soutěže budou informováni e-mailem (případně telefonicky) marketingovým oddělením Provozovatele. Ke kontaktování budou použity údaje zadané účastníkem soutěže při přihlášení do soutěže.

Soutěžící jsou povinni Provozovateli poskytnout součinnost k tomu, aby mohli být informováni dle předchozí věty. Pokud se Provozovateli nepodaří výherce soutěže kontaktovat nejpozději do 20 dnů ode dne ukončení soutěže, propadá výhra ve prospěch Provozovatele. Provozovatel učiní za dost povinnosti kontaktovat výherce, pokud ho ve shora uvedeném období alespoň 3 x kontaktuje na jím uvedené emailové adrese a 3 x na jím uvedeném telefonním čísle.

Jména výherců soutěže budou zveřejněna na internetových stránkách www.auto.cz nejpozději do 30.9.2017.

Konkrétní datum a čas předání výher bude výhercům zaslán e-mailem nejpozději do 30.9. 2017. Výhry budou předány v sídle Provozovatele nebo na jiném Provozovatelem stanoveném místě. Podmínkou předání výhry je osobní převzetí výhercem, potvrzení převzetí výhry a prokázání totožnosti výherce nebo při předložení prlné moci. Pokud výherce nepřevezme výhru do 2 měsíců od ukončení soutěže, propadá výhra ve prospěch Provozovatele.

Výhry v soutěži nejsou soudně vymahatelné.

Provozovatel si vyhrazuje právo vyřadit ze soutěže účastníky, kteří poruší tato pravidla, a posoudit jednotlivé sporné situace vzniklé v průběhu soutěže.